Texty

A JA SOM Z VÝCHODNEJ.

Do slovenČINY

ČISTOU BRÁNOU budúCNOSTI

DIEŤA VEKU VODNÁRA.

STRETNUTIE S BÁSNIKOM.

PIESŇODARY.

SÚVISLOSTI.