Texty

A JA SOM Z VÝCHODNEJ.

Do slovenČINY.

ČISTOU BRÁNOU budúCNOSTI.

DIEŤA VEKU VODNÁRA.

STRETNUTIE S BÁSNIKOM.

PO VOLANÍ.

PIESŇODARY.

SÚVISLOSTI.