Texty

A JA SOM Z VÝCHODNEJ.

ČISTOU BRÁNOU budúCNOSTI

DIEŤA VEKU VODNÁRA.

STRETNUTIE S BÁSNIKOM.

PIESŇODARY.

SÚVISLOSTI.

Do slovenČINY