Územie víl

Autor textu: 
Jano Svetlan Majerčík
Autor hudby: 
Jano Svetlan Majerčík

Na hôľnom kameni trilkuje škovránok.
Ja si v tráve ležím vyzutý z topánok.
Pozerám do neba, v očiach sa mi mení.
A vôňa od lesa v povetrí sa vlní.

Ťahá ma za ňou, končí sa deň.
Tou lesnou bránou prekročím tieň.
Ťahá ma za ňou poétka noc.
Tam žijú víly, tak dobrú noc.

Na lesnom papradí sedí, ja nedýcham.
V priezračných šatôčkách, čistotou vyniká.
Jemná a maličká v tom svite mesiaca.
Krehká je hranica a čiara deliaca.

Ťahá ma za ňou, končí sa sen.
Je skoré ráno a začína deň.
Škovránok spieva a ja spievam si s ním.
Vraciam sa domov z územia víl.

Pri horskej studničke vody sa napijem.
Kto vie či niekedy ešte to zažijem.

Best Face Shields From Amazon To Protect Yourself This Season

Album: