Poďme...

Autor textu: 
Jano SVETLAN Majerčík
Autor hudby: 
Jano SVETLAN Majerčík

Poďme sa naučiť cítiť seba v krajine.
Poďme sa naučiť cítiť,to že kam patríme.
Poďme sa naučiť cítiť,môžme to dobehnúť.
Poďme sa naučiť cítiť,stačí si spomenúť.

Tie naše neduhy premeňme na duhy
a bude dúha nad nami.
Potom sa vyjasní,tak ako pri básni,
keď slová splynú s farbami.

Poďme sa naučiť splynúť s vodou v potoku.
Poďme sa naučiť splynúť s kameňom na brehu.
Poďme sa naučiť splynúť s bylinou na lúke.
Poďme sa naučiť splynúť s lienkou na ruke.

Tie naše neduhy premeňme na duhy
a bude dúha nad nami.
Potom sa vyjasní,tak ako pri básni,
keď slová splynú s farbami.

Poďme sa naučiť chrániť prúdy svetelné.
Poďme sa naučiť chrániť neviditeľné.
Poďme sa naučiť chrániť našu podstatu.
Poďme sa naučiť chrániť a dôjde k obratu.

Tie naše neduhy,menia sa na duhy
a už je dúha nad nami.
Všetko sa zjasnilo, v dobré obrátilo,
s citom splynulo skutkami.Ανδρικά Nike