Po vodnej hladine kráčam

Autor textu: 
Jano SVETLAN Majerčík
Autor hudby: 
Jano SVETLAN Majerčík

Presila Svetla otvára mi ústa.
Pýtam sa ťa Noe,či si zachránil i pieseň.
Aspoň jednu,jedinú,takú čistú,svietivú.

Vo vodnom zrkadle sa mihne najznámejšia tvár.
Cez ktorú vydýchnem a ukáže mi miesto.
Aspoň jedno,jediné,také čisté,svietivé.

Vstupujem do tvojich stôp a kráčam
po vodnej hladine poézie.
Vstupujem do tvojich stôp a hľadám
vo vlnách života melódie.

Presila Svetla zatvára mi oči.
Vnútorným zrakom vidím nebesá.
Také čisté,svietivé,také večné jediné.

Po vodnej hladine kráčam,lebo neviem plávať.
Minulý život kdesi na mori,spomienka.
Aspoň jedna,jediná,taká malá vzdialená.

Vstupujem do tvojich stôp a kráčam
po vodnej hladine poézie.
Vstupujem do tvojich stôp a hľadám
vo vlnách života melódie./Nike_7_1