Otec

Autor textu: 
Milan Rúfus
Autor hudby: 
Jano Svetlan Majerčík

Bol málovravný ako
Hamletov Horátio ,
ale aj taký verný
ako on .
Zvon so srdcom bol ,
múdry , tichý zvon .

A žiť pre neho
znamenalo sviatok .
S radosťou on
všetko robieval .
Zvon so srdcom bol ,
múdry , tichý zvon .

A porozumel
bolesti aj láske
dve svoje dlane
od roboty ťažké
ponúkal , ponúkal ,
ponúkal , vďačne ponúkal
nike headquarters Sneakers