O pánskej krivde

Autor textu: 
Jano Majerčík
Autor hudby: 
Jano Majerčík

Hlavička moja,hlava ubolená.
Prečo si taká celá zkrvavená?
Umyjem si ťa vo vodičke,
Tam pod Kriváňom pri studničke.

Umyjem si ťa,zelinkami zhojím.
Vraného koňa vodičkou napojím.
Potom sa poberiem za zbojníkmi,
aby si pánovia neprivykli.

O pánskej krivde veru teraz spievam.
Hrom do buriny,na pánov sa hnevám.
Lebo od dobroty zabúdajú.
Miesto srdca v hrudi kameň majú.

Ten kameň v hrudi ťahá ich ku zemi.
Pod sebou konár majú podpílený.
Veď to čo zasiali,budú aj žať.
Veď každá pýcha vraj predchádza pád.

Hlavička moja už je zahojená.
A krivda pánov už je odpustená.
Veď oni sa sami potrestali,
pretože po ľuďoch krivdu siali.Sneakers