Kým ľudia...

Autor textu: 
Jano Svetlan Majerčík
Autor hudby: 
Jano Svetlan Majerčík

Kým ľudia vnímajú dušou svojou.
Spájajú nebesá s Matkou Zemou.

(: Lí Lo Lé Lí Lílou :)

Kým ľudia milujú celým srdcom.
Laskaví Bytostní vždy sú pri tom.

(: Lí Lo Lé Lí Lílou :)

Kým ľudia voňajú človečinou.
Sú v lade s najvyššou energiou
BOŽOU.

(: Lí Lo Lé Lí Lílou :)
Nike

Album: