Chvíľka s Milletom

Autor textu: 
Milan Rúfus
Autor hudby: 
Jano Svetlan Majerčík

Pane Bože ,
nauč ma byť prostý
ako býval sedliak na roli .
Na hlinenom schode
do veľkosti ,
životu a zemi po vôli .

Ty si mu dal jar ,
on Tebe dal koňa .
Veky znalý
konských modlitieb .
Prežehnal ho ,
potom už len konal .
Čo mu rieklo
zrno – Boží chlieb .

Prosté veci ,
prečo ste nám ťažké ?
Nechávate slepých slepými .
Porozumieť zrnu , smrti , láske ,
znamená stáť čistý pred nimi .

Ale vy už chlapče ,
nie ste čistý .
Necíti už jazva po rane .
Že ak vánok
číta briezke listy ,
listuje v nej ako v koráne
Sneakers