PO VOLANÍ.

Rok vydania: 
2 020

Na albume sa momentálne pracuje.