Do slovenČINY

Rok vydania: 
2 017

Kedysi bol u nás folk viazaný skôr na mestské a (aspoň do istej miery) aj na trampské prostredie.
Folkový pesničkár vychádzal najmä z hovorovej reči, civilných, každodenných tém, z nadhľadu, ktorý
nemal ďaleko k sarkazmu, irónii, k spochybňovaniu tabuizovaných tém.
S nástupom milénia sa však toto spektrum obohatilo o nové témy, štýly i prístupy.
Objavili sa noví pesničkári, ktorí vo svojej hudbe, ale aj textoch výrazne nadväzovali
na ľudové tradície a folklór, slovanstvo, pohanské tradície.
Už to nebol mestský folk, naopak - hľadali si svoje témy, vlastné vyjadrovacie prostriedky.
V duchu slovanských predkov prijímali nové mená, ich piesne obsahovali odkazy na návrat človeka
ku svojim koreňom, k zemi, k prírode, objavili sa pojmy ako rodofolk, novodrevné piesne, piesňodary...
Toto všetko, alebo takmer všetko platí aj pre najnovšie CD Jana Svetlana Majerčíka.
Na rozdiel od prvých albumov a rannej tvorby už nové pesničky nemajú zovretosť ľudovkovej štylizácie.
Svojou voľnosťou naopak poskytujú oveľa väčší priestor pre meditatívne nálady.
Piesne plynú ako pokojná rieka, slová sa vynárajú a zas strácajú v krehkých vlnách gitarových podohrávok.
To, že Svetlan je výborný gitarista, nemusí dokazovať rýchlosťou prstov ani komplikovanosťou sprievodu.
Naopak fajšmekersky sa pohráva s tónmi a farbami svojej gitary a ostinátne, opakujúce sa motívy tvoria
spoľahlivú sieť pre intarzie slov a pradená úvah.
Na koncertoch si zväčša bohato vystačí len s gitarou, na cédečkách mu vypomáhajú spriaznení hudobníci.
Pridané nástroje na nahrávkach pesničkárov nemusia byť vždy nevyhnutné, veď nádherný zvuk gitary
v rukách majstra dokážu nahradiť celý orchester.
V Majerčíkovom prípade však aj sprevádzajúca trojica - družina s lakonickým názvom TOSÚONI - vie nájsť
svoje miesto bez toho, aby sa presadzovala.
Tu citlivo podfarbuje, inde zas dramaticky umocňuje text a náladu piesní, ako napríklad sláčiky, klavír a flauty
v piesni Ostanem doma pripomínajúce piesne zosnulého poľského pesničkára Mareka Grechutu a jeho súputníka Jana Pawluškiewicza.
Miloš Janoušek (Nový Populár 3/2018) ****

Nike Air Max 270